Almenledelse

FotoAlmenledelse er af den overbevisning, at beboerne mere tydeligt skal tegne billedet af den boligmasse, som de i deres hverdag befinder sig i. Almenledelse ønsker derfor som en af vores ydelser at gå ind som objektiv partner i det krydsfelt, som tegner billedet af boligselskabet, nemlig driftsledelsen. Jeg vil se, om driftsledelsen lever op til de krav og forventninger, de folkevalgte har til disse.

Almenledelse er af den overbevisning, at der netop her må en objektiv vurdering til. Denne tilgang har jeg tilegnet mig gennem årene i forskellige bestyrelser og job i Danmark og Norge. På denne måde har jeg tilegnet mig en bred og mangfoldig indfaldsvinkel, som er nødvendig i denne branche.

Almenledelse ser derfor ofte beslutninger udført som nok ikke altid er virket gennem beboerne, men hvor forslagsstilleren måske mere er administrationen. På denne måde kan lette løsninger ofte finde sted – uden indflydelse eller ønske fra beboerne.

Jeg har som det måske kan læses været med til mange møder om sådanne tiltag. Min baggrund er bred, med uddannelse fra handelsskole til højere handelsskole, samt mere fagspecifik uddannelse omkring ledelse og HR.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.